Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení, dražby, exekuce, dědického řízení a likvidace. Přihláška pohledávky formulář.

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení 

Máte pohledávku za dlužníkem, proti kterému bylo zahájeno insolvenční řízení, povoleno oddlužení nebo prohlášen konkurs a chcete obdržet z insolvenčního řízení nějaké plnění? Pak máte jedinou možnost, podat v zákonem stanovené lhůtě, na předepsaném formuláři, k příslušnému insolvenčnímu soudu přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Více o podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení.

Přihláška pohledávky do dražby

Máte pohledávku za dlužníkem, na jehož majetek byla nařízena dražba? Více o podání přihláška pohledávky do dražby.

Přihláška pohledávky do exekuce

Máte vykonatelnou pohledávku za dlužníkem, na jehož majetek byla nařízena exekuce jiným věřitelem a má současně tento váš dlužník ve svém majetku nějakou nemovitost? Víte o tom, že i když nevedete vůči svému dlužníkovi exekuci, můžete se přihlásit do exekuce vedené vůči vašemu dlužníkovi jiným věřitelem a získat tak peníze, které vám dluží váš dlužník? Více o podání přihlášky pohledávky do exekuce.

Přihláška pohledávky do dědického řízení

Přihláška pohledávky do dědického řízení se podává v případě, že "vám" zemře dlužník. Samotné přihlášení pohledávky do dědického řízení však neznamená, že vámi přihlášená pohledávka bude v rámci dědického řízení uspokojena, ale zvyšujete jejím podáním šanci, že při vypořádání pozůstalosti bude na úhradu vámi přihlášené pohledávky nějaká částka z přihlášené pohledávky vyplacena. Pokud k žádné úhradě nedojde, musí se věřitel domáhat uspokojení své pohledávky případně po dědicích v rámci samostatném řízení. Více o podání přihlášky pohledávky do dědického řízení.

Přihláška pohledávky do likvidace

Máte neuhrazenou pohledávku za obchodním partnerem, na kterého byla nařízena likvidace? Chcete si zachovat právo na úhradu této své pohledávky? Jedinou možností je přihlásit tuto pohledávku u likvidátora, který má na starost likvidaci vašeho obchodního partnera. Více o podání přihlášky pohledávky do likvidace.

Přihláška pohledávky formulář

2012 © eStudio | Webdesign & SEO eStudio